รออนุมัติ 2 รายการ ห้องประชุม 20 ห้อง สมาชิก 681 คน

  • ประชุมอาจารย์ทีมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (สุภาพร วัฒนา) วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 13:00 น. - 15:01 น.
  • ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (จิตติมา ขวัญเมือง) วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 13:30 น. - 17:00 น.
  • ประชุมออนไลน์ (ฆนรส อภิญญาลังกร) วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 08:31 น. - 17:14 น.